SVEREV är en samarbetsorganisation för små till medelstora oberoende redovisnings- och revisionsbyråer.

Vi tror att de lokala självständiga byråerna är en förutsättning för väl utförda arbeten. Vi står för närhet, engagemang, ansvar och hög kvalité. Vi samarbetar för att vara konkurrenskraftiga mot större aktörer, samt för att kvalitetssäkra vår verksamhet i relation till regelverk och kvalitetskrav, exempelvis REKO och ISA. Alla våra medlemmar tjänar på den utveckling som vi gemensamt skapar.

Utbildningskostnader är en stor del av budgeten hos redovisnings- och revisionsbyråer. Vi samarbetar genom att anordna egna utbildningar, vilket leder till att vi maximerar utbildningens nytta samtidigt som vi håller kostnaderna på en rimlig nivå

Vi utnyttjar också varandras kunskaper. Vi tar till vara på den samlade interna kunskapen genom det kollegiala samarbetet.

"ENSAM ÄR STARK, MEN TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE."

Se våra erbjuanden nedan.

Våra medlemmar tillhandahåller bland annat.BolagsbildningRedovisningsserviceRevisionInterna rutinerBokslut och årsredovisningEkonomistyrningFöretagsvärderingarSkatterAffärsplanerFöretagsförvärvGenerationsskiftenÖvrig ekonomisk rådgivning
Kvalitetskontroll

SVEREV – Det lyser av kvalitet
SVEREV arbetar med att precisera kvalitetskrav för våra enskilda byråer samt för SVEREV-gruppen som helhet. Vi har ett löpande samarbete där vi aktivt arbetar med att förbättra våra arbetsmetoder. Vi utför löpande interna kvalitetskontroller för att försäkra oss om att varje enskild byrå lever upp till SVEREVs fastställda standard. Standarden är utformad för att överensstämma med de kvalitetskrav som ställs av International Standard on
Quality Controll (ISQC) 1, Standard för redovisningskonsulter (REKO), FAR, samt de krav som lagen ställer. Vårt kvalitetssystem är godkänt av FAR.

Som kund till SVEREV kan du alltid räkna med att vi utför arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Medlemsförfrågan

Medlemskapet i SVEREV ger dig tillgång till ett kontaktnät av svenska redovisnings- och revisionsbyråer. Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom att utbyta erfarenheter, anordna gemensamma utbildningar, samt genom kvalitetskontroller och övrigt kvalitetsarbete.

Är du intresserad av att veta mera om medlemsskapet i Sverev kontakta gärna:

Annika Ahlberg Andersson annika@alirev.se
Hans Otto hans.otto@revikonsult.se