SVEREV består av oberoende redovisnings- och revisionsbyråer som samverkar!

Erfarenhetsutbyte

Ensam är stark men inom Sverev hjälper vi varandra att bli starkare och en av våra mest kraftfulla verktyg är utbyte av erfarenhet och "Know-How".

Utbildning

SVEREV erbjuder våra medlemmar skräddarsydda utbildningar inom aktuella områden. Vi anlitar professionella föredragshållare och ledande företrädare från FAR medverkar alltid.

Kvalitetskontroll

SVEREV arbetar med att precisera kvalitetskrav för våra enskilda byråer samt för SVEREV-gruppen som helhet. Vi har ett löpande samarbete där vi aktivt arbetar med att förbättra våra arbetsmetoder.

Vårt erbjudande

Vårt arbete präglas av en aktiv närvaro i våra affärsrelationer, vi utnyttjar de kunskaper och erfarenheter som finns inom SVEREV för att hjälpa kunden på bästa sätt. Vi försöker hela tiden utvecklas i vår roll som rådgivare. Tillsammans med kunden klargör vi vad som finns bakom siffrorna. Vi tydliggör samband och identifierar framtida möjligheter, men också var det finns behov av förändringar.

Medlemsförfrågan

Medlemskapet i SVEREV ger dig tillgång till ett kontaktnät av svenska redovisnings- och revisionsbyråer. Vi hjälper våra medlemmar att utvecklas genom att utbyta erfarenheter, anordna gemensamma utbildningar, samt genom kvalitetskontroller och övrigt kvalitetsarbete.

Är du intresserad av att veta mera om medlemsskapet i Sverev kontakta gärna:

Jan Lilja
Stefan Rosberg
Lotta Hansen
Laura Höst